Balatoni legendák 1. – A 24 fejű sárkány legendája

Az emberek évezredeken át meséken, mondákon, legendákon keresztül adták át egymásnak emlékeiket, tapasztalataikat. A legendák – a szórakozáson és a szórakoztatáson túl – arra is jók voltak, hogy mesés magyarázatot adjanak olyan dolgokra, amikre az éppen aktuális kor embere máshogy nem tudott választ adni.

Természetesen egy olyan egyedülálló képződmény, mint a Balaton, mindig is érdekelte az embereket, ezért a tó kialakulására is számos legenda született.

Érdekes módon ezeket a mondákat a Balatonhoz érkező nyaralók közül meglepően kevesen ismerik, ezért most bemutatunk közülük hármat.

A Balaton keletkezésének talán legszebb és egyben legszomorúbb története a 24 fejű sárkány legendája.

Sárkányunk a Bakony erdeiben élt, és gonosz sárkányhoz méltóan viselkedett: naponta minden fejének egy fiatal lány követelt a környék falvaiból. Ha nem kapta meg, akkor működésbe lépett a 24 fej, és pusztító tüzet okádtak.

Napi 24 fiatal lány feláldozása azért nem csekélység, a helyiek azonban mégis hosszú időn át engedelmeskedtek a sárkány követelésének.

Egészen addig, míg a környék legerősebb legényének, a Balaton nevű ifjúnak a mátkája is sora került.

Illetve csak került volna, mert Balaton kijelentette, hogy ő márpedig nem engedi el a szeretett lányt a sárkányhoz. A környékbeliek tudták, hogy ebből baj lesz, de Balatonnal senki sem mert vitába szállni.

Kivéve persze a sárkányt, aki ugyan két hétig még türelmesen várt, hogy Balaton arája is megérkezzen hozzá. Amikor pedig véglegessé vált, hogy Balaton bizony nem viccelt, tényleg nem engedi feláldozni a lányt, akkor a sárkány szörnyű haragra gerjedt, kirontott a barlangjából, és dühében karmos lábával hatalmas gödröt vájt a földbe.

Ezt a gödröt pedig hamarosan feltöltötte egy forrás, egy nagy tavat hozva létre.

A sárkány persze nem elégedett meg ennyivel, módszeresen pusztítani kezdte a falvakat. A lakosok pedig Balatonhoz fordultak, mondván, hogy ha már nem engedelmeskedett a sárkány követelésének, akkor az ő felelőssége, hogy tegyen valamit a sárkány ellen.

Balaton pedig bólintott,  – és ahelyett, hogy elbújt volna egy vincellérházból kialakított panzióban -, kapta a szablyáját és az újonnan keletkezett tó mellett megküzdött a sárkánnyal.

Súlyos, kemény párharc volt, Balaton sorra csapkodta le a sárkány fejeit, de a szörny sem maradt adós, tüzes leheletével perzselte az ifjút.

Végül Balaton a sárkány utolsó fejét is belevágta a tóba, de ezzel egyidőben ő is holtan bukott a hullámok közé.

És hogy teljesen legyen a romantikus szomorúság, Balaton arája bánatában a szerelme után ugrott.

A helyiek pedig hálából Balaton hősiességéért, az újonnan keletkezett tavat Balatonnak nevezték el.

2019-01-05T17:39:33+00:00